Super Soaker återkallar två vattenblasters med dekorativa klistermärken som innehåller bly

Sammanfattning av återkallning

Produktens namn: Super Soaker XP 20 och Super Soaker XP 30

Risk: Det dekorativa klistermärket på vattenbehållaren på Super Soaker XP 20 och Super Soaker XP 30 vattenblasters kan innehålla nivåer av bly i bläcket som överskrider lagstadgade gränser. Förekomsten av bly är begränsad till det dekorativa klistermärket som sitter på vattenbehållaren på dessa vattenblasters.

 

Gottgörelse: Konsumenterna ska omedelbart sluta använda den berörda produkten och kontakta företaget för instruktioner om hur man returnerar produkten och får full återbetalning. Konsumenterna kommer att uppmanas att skruva loss behållaren från blastern och returnera behållaren till tillverkaren med förbetalt porto för full återbetalning. 

 

Konsumentkontakt: Amerikanska konsumenter ska skicka e-post till: SuperSoakerRecall@Hasbro.com. Konsumenter utanför USA ska fortsätta med registreringen nedan.  

 

Information om återkallande

 

Enheter: Cirka 42 500 enheter (Super Soaker XP 20) och cirka 77 500 enheter (Super Soaker XP 30)

 

Beskrivning: Super Soaker XP 20 är en grön och orange handhållen vattenblaster, och XP 30 är en orange och blå handhållen vattenblaster. Det dekorativa klistermärket på vattenbehållaren på Super Soaker XP 20 och Super Soaker XP 30 vattenblasters kan innehålla nivåer av bly i bläcket som överskrider lagstadgade gränser.

Sammanfattning: En tredjepartstillverkare köpte dessa klistermärken från en obehörig leverantör, utan vårt medgivande och i strid med våra kvalitetssäkringsprocedurer och krav. Så snart vi fick kännedom om det potentiella problemet inledde vi omedelbart en undersökning och genomförde inneslutningsåtgärder. När vi avslutade vår undersökning hade vi vidtagit korrigerande åtgärder med tredjepartstillverkaren, och som en del av vår kontinuerliga förbättringsprocess inledde vi omutbildning inom hela vår leveranskedja för att säkerställa strikt efterlevnad av våra procedurer och krav.

 

Incidenter/skador: Ingen rapporterade.

 

Såld på: Produkter som säljs i olika butiker i Europa, inklusive Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederländerna, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Jersey och Indonesien. Priserna för båda objekten varierar beroende på land.

 

Innan vi kan säkerställa att vi korrekt identifierar om din Hasbro Nerf Super Soaker omfattas av återkallandet måste du ha produkten till hands och tillhandahålla den 4-siffriga koden efter bokstaven E. Vänd produkten upp och ner så finner du produktkoden på undersidan av avtryckarfacket (se nedanstående exempelbild)

© 2020 : Hasbro

Vi använder cookies för att erbjuda våra tjänster. Du samtycker till dessa cookies genom att använda vår webbplats. LÄS MER

X